Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2014

BlackCrown
2806 6c90 390
Reposted bybartoosz bartoosz
BlackCrown
2800 11c9 390
Reposted bybartooszsylwesterskfpuszka
BlackCrown
2711 14df 390
Reposted bydimetyloaminakomorraniewychamowaneepampamzupsondonttrustmeprzeniesienieSaraigmpzkarmelooveewelcometomyheadarancioneiamopheliablackatlassbvdshelley
BlackCrown
2692 ea74 390

January 05 2014

BlackCrown
5488 e461 390
Reposted bysharkey96Tomred97
BlackCrown
5413 1076 390
Reposted byjobdzia jobdzia
BlackCrown
5155 1025 390
Reposted byKohuTomred97
BlackCrown
5143 5025 390
BlackCrown
5072 2140 390
BlackCrown
5066 aa59 390
Reposted bypandathingfuckinghypocritesuzannekhaleenlucidumintervallumzzuuoostercum
BlackCrown
4876 348a 390
BlackCrown
4825 c288 390
BlackCrown
4812 f82c
BlackCrown
Panie Prezydencie!
Piszę do pana list
Może będzie przeczytany w jakiejś wolnej chwili
Właśnie otrzymałem kartę powołania
By w środę po południu stawić się na wojnie
Panie Prezydencie!
Ani mi to w głowie
Nie po to żyję, by zarzynać biedaków
Proszę się nie gniewać, lecz muszę być szczery
Powziąłem decyzję - będę dezerterem
5636 65d4 390

w0lfwhistle:

godsavethepeen:

what happened when i entered the internet world

I can’t not reblog this, it’s my life in a gif.

Reposted fromRaescp Raescp viaKarlsquell1337 Karlsquell1337

January 02 2014

3356 2cc0 390
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc
0468 5ab1 390
Reposted fromerial erial viaabstrakcja abstrakcja
BlackCrown
Reposted fromminna minna viaTomred97 Tomred97
BlackCrown
9396 8382 390
Reposted fromtvaseyes tvaseyes viaTomred97 Tomred97
7627 079d 390
Reposted fromteamfreesexuality teamfreesexuality viapeper peper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl